Producenci

Książka Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego 2024 wydanie 10

Książka certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika 2024.jpg
 • nowość
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: Tego samego dnia w przypadku wpłat zaksięgowanych do godz. 15:00 (pn.-pt.)
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 168,00 zł 168.00
ilość szt.

towar niedostępny

Opis

Książka Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego 2024 została przygotowana z myślą o osobach przystępujących do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego.

Wydanie 10.

Stan prawny na dzień 01.01.2024 - AKTUALNY

Autorzy z wieloletnim doświadczeniem zarówno w branży transportowej jak i szkoleniowej przedstawili materiał w prostej i przystępnej formie, dzięki czemu podręcznik z powodzeniem polecany jest osobom nie posiadającym specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, finansów, czasu pracy czy prawa transportowego.

W celu utrwalenia zdobytej wiedzy każdy rozdział zakończony jest krótkim podsumowaniem zawierającym najważniejsze informacje oraz kilka przykładowych pytań testowych.

Dodatkowo opracowano 2 rozdziały pozwalające sprawdzić poziom przygotowania przed przystąpieniem do egzaminu:

 • Rozdział Testy egzaminacyjne - zawiera 2 przykładowe testy złożone z 64 pytań wraz z prawidłowymi odpowiedziami (po 1 dla przewozu osób i rzeczy).

 • Rozdział Zadania egzaminacyjne - zawiera 5 zadań dotyczących przewozu osób, 2 z przewozu rzeczy i 1 wspólne dla obydwu rodzajów przewozu.

Oferowany przez nas podręcznik zyskał uznanie nie tylko wśród klientów indywidualnych, ale również wśród Ośrodków Szkolących Przewoźników w całej Polsce, które z powodzeniem wykorzystują go jako materiał szkoleniowy, uzupełniający wiedzę zdobytą na kursach.

Jeżeli:

 • planujesz prowadzenie działalności transportowej lub spedycyjnej,

 • prowadzisz działalność transportową korzystając z usług zarządzającego transportem,

 • jesteś osobą zarządzającą transportem,

 • chciałbyś uzyskać wiedzę na temat prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego,

ta książka jest właśnie dla Ciebie.

Spis treści

PRAWO CYWILNE - s. 13

 1. Definicja umowy - s. 13
 2. Sposoby zawierania umów - s. 14
 3. Formy zawierania umów - s. 16
 4. Prawny podział umów - s. 17
 5. Rzeczowy podział umów - s. 19
  1. Umowy o przeniesienie praw - s. 19
  2. Umowy o korzystanie z cudzych praw - s. 24
  3. Umowy o usługi - s. 27
  4. Umowy o usługi transportowe - s. 30
  5. Inne umowy - s. 31
 6. Przedawnienia - s. 32
 7. Pełnomocnictwa do zarządzenia firmą - s. 34
 8. Podsumowanie rozdziału - s. 35

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI I PRAWO HANDLOWE - s. 39

 1. Działalność gospodarcza - s. 39
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej - s. 42
 3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej - s. 43
  1. Firmy prawa cywilnego - s. 45
   1. Jednoosobowa działalność gospodarcza - s. 45
   2. Spółka cywilna - s. 46
  2. Spółki prawa handlowego - s. 46
   1. Osobowe spółki prawa handlowego - s. 47
    1. Spółka jawna - s. 47
    2. Spółka partnerska - s. 48
    3. Spółka komandytowa - s. 49
    4. Spółka komandytowo-akcyjna - s. 49
   2. Kapitałowe spółki prawa handlowego - s. 50
    1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - s. 50
    2. Spółka akcyjna - s. 53
    3. Prosta spółka akcyjna - s. 53
    4. Holding spółek - s. 57
   3. Przekształcenie, łączenie i podział spółek - s. 57
    1. Przekształcenie spółek - s. 57
    2. Łączenie spółek - s. 58
    3. Podział spółek - s. 58
  3. Spółdzielnie - s. 60
  4. Firmy i osoby zagraniczne - s. 62
  5. Struktura firm w Polsce    62
  6. Poziomy zarządzania przedsiębiorstwami - s. 63
 4. Upadłość przedsiębiorstwa - s. 66
 5. Podsumowanie rozdziału - s. 67

PAKIET MOBILNOŚCI - s. 71

 1. Wstęp do pakietu mobilnośći. Więcej informacji przedstawiono w poszczególnych rozdziałach których ww pakiet dotyczy.

PRAWO SOCJALNE - s. 73

 1. Wybrane zagadnienie z prawa pracy - s. 73
  1. Cel przepisów i definicje - s. 74
  2. Podstawowe zasady prawa pracy - s. 74
  3. Stosunek pracy i umowa o pracę - s. 72
   1. Zawarcie umowy o pracę - s. 75
   2. Zmiana farmy zatrudnienia - s. 76
   3. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę - s. 76
  4. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona - s. 79
  5. Inne świadczenia i odprawy związane z pracą - s. 80
  6. Układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania - s. 80
  7. Obowiązki pracodawcy - s. 81
  8. Obowiązki pracownika - s. 82
  9. Prawa pracownika - s. 82
  10. Regulamin pracy - s. 82
  11. Odpowiedzialność porządkowa pracowników - s. 83
  12. Odpowiedzialność materialna pracowników - s. 84
   1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy - s. 84
   2. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi - s. 84
  13. Czas pracy pracowników - s. 85
   1. Nominalny czas pracy - s. 85
   2. Praca pracowników w godzinach nadliczbowych - s. 86
   3. Praca pracowników w porze nocnej - s. 90
   4. Praca pracowników w niedziele i święta - s. 90
   5. Podróże służbowe - s. 91
  14. Urlopy pracownicze - s. 91
   1. Urlopy wypoczynkowe - s. 92
   2. Urlopy bezpłatne - s. 93
  15. Urlopy związane z rodzicielstwem - s. 93
   1. Urlop macierzyński - s. 93
   2. Urlop tacierzyński - s. 93
   3. Urlop rodzicielski - s. 94
   4. Urlop wychowawczy - s. 94
   5. Urlop ojcowski - s. 94
   6. Urlop opiekuńczy - s. 94
   7. Zwolnienie  powodu siły wyższej - s. 94
  16. Ochrona pracy kobiet - s. 94
  17. Zatrudnienie młodocianych - s. 95
  18. Rozpatrywanie sporów pracowniczych i przedawnienie roszczeń - s. 97
  19. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika - s. 97
  20. Podsumowanie rozdziału - s. 98
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy - s. 100
  1. Podstawowe obowiązki pracodawcy - s. 100
  2. Prawa i obowiązki pracownika - s. 101
  3. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia - s. 102
  4. Profilaktyczna ochrona zdrowia - s. 103
  5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - s. 104
  6. Szkolenia - s. 104
  7. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - s. 105
  8. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy - s. 105
  9. Nadzór nad warunkami pracy - s. 106
  10. Podsumowanie rozdziału - s. 106
 3. Czas pracy kierowców - s. 108
  1. Definicja czasu pracy - s. 108
  2. Systemy czasu pracy - s. 111
  3. Unijne normy czasu pracy kierowców - s. 112
   1. Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu - s. 112
    1. Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu - s. 112
    2. Normy dziennego czasu prowadzenia pojazdu - s. 113
    3. Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu - s. 113
    4. Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu - s. 113
   2. Normy czasu odpoczynku kierowców - s. 114
   3. Normy dziennych odpoczynków kierowców - s. 114
    1. Normy dziennego odpoczynku kierowcy w załodze jednoosobowej - s. 114
    2. Norma dziennego odpoczynku załogi dwuosobowej - s. 115
    3. Norma dziennego odpoczynku na promie lub platformie pociągu - s. 115
   4. Normy tygodniowych odpoczynków kierowców - s. 116
    1. Normy tygodniowego odpoczynku kierowców na lądzie - s. 116
    2. Normy tygodniowego odpoczynku kierowców na promie lub platformie pociągu - s. 118
    3. Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób - s. 120
   5. Odstępstwa od przestrzegania przepisów rozporządzenie (WE)  nr 561/2006 - s. 120
  4. Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowców wykonujących regularne przewozy osób na trasach do 50 km - s. 121
  5. Przerwy socjalne w pracy kierowców - s. 121
  6. Nocna praca kierowców - s. 122
  7. Praca kierowców w godzinach nadliczbowych - s. 124
  8. Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy - s. 126
  9. Podsumowanie rozdziału - s. 128
 4. Tachografy - s. 130
  1. Tachografy analogowe - s. 131
  2. Tachografy cyfrowe - s. 135
   1. Opis i eksploatacja tachografów cyfrowych I generacji - s. 135
   2. Tachografy cyfrowe inteligentne II generacji - s. 143
  3. Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy - s. 147
  4. Eksploatacja tachografów – obowiązki pracodawcy - s. 150
  5. Eksploatacja tachografów – obowiązki kierowcy - s. 151
  6. Podsumowanie rozdziału - s. 152
 5. Organizacje społeczne i zawodowe - s. 154
  1. Związki zawodowe - s. 154
  2. Krajowe organizacje zawodowe - s. 155
   1. Krajowe organizacje zawodowe przewozu osób - s. 155
   2. Krajowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy - s. 156
  3. Międzynarodowe organizacje zawodowe - s. 157

PODATKI I OPŁATY - s. 159

 1. Pojęcie podatku - s. 159
 2. Podatki związane z majątkiem trwałym - s. 160
 3. Podatki związane z eksploatacją pojazdów - s. 161
 4. Podatki związane z działalnością gospodarczą - s. 163
 5. Podsumowanie rozdziału - s. 168

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA - s. 170

 1. Organizacja i zarządzanie  - s. 170
  1. Pojęcie i cel organizacji - s. 170
  2. Otoczenie organizacji - s. 174
  3. Struktura organizacyjna - s. 175
  4. Zarządzanie firmą - s. 179
   1. Rola zarządzania - s. 179
   2. Rodzaje zarządzania - s. 181
   3. Rola menedżera w zarządzaniu - s. 181
   4. Rola zasobów w zarządzaniu - s. 183
   5. Współczesne metody zarządzania - s. 184
  5. Planowanie w firmie - s. 187
   1. Pojęcia planowania i planu - s. 187
   2. Metody planowania - s. 188
   3. Budżet i budżetowanie - s. 190
  6. Marketing w firmie - s. 192
  7. Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu - s. 196
   1. Co to jest EDI? - s. 196
   2. Techniki elektroniczne - s. 197
    1. Systemy komputerowe - s. 197
    2. Sieci komputerowe - s. 198
    3. Usługi telekomunikacyjne - s. 200
  8. Podsumowanie rozdziału - s. 201
 2. Prawo finansowe - s. 205
  1. System ewidencji gospodarczej - s. 205
   1. Ewidencja operatywna - s. 205
   2. Rachunkowość - s. 205
    1. Księgowość - s. 207
    2. Koszty w przedsiębiorstwie - s. 212
    3. Kalkulacja - s. 215
     1. Analizy ex post - s. 215
     2. Analizy ex ante - s. 215
    4. Sprawozdawczość finansowa - s. 217
     1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa - s. 221
     2. Amortyzacja - s. 223
     3. Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości - s. 225
    5. Statystyka - s. 226
    6. Podsumowanie rozdziału - s. 226
   3. Bieżące finansowanie przedsiębiorstw - s. 228
    1. Banki i rozliczenia bankowe - s. 228
     1. Banki i ich rodzaje - s. 228
     2. Kryteria wyboru banku - s. 229
    2. Finansowe rozliczenia bankowe - s. 230
     1. Rozliczenia gotówkowe - s. 230
     2. Rozliczenia bezgotówkowe - s. 230
     3. Usługi depozytowe - s. 234
     4. Poręczenia - s. 234
    3. Podsumowanie rozdziału - s. 234
   4. Kredyty bankowe i ich zabezpieczanie - s. 236
    1. Pojęcie kredytu i ich rodzaje - s. 236
    2. Zabezpieczenie kredytów - s. 237
    3. Podsumowanie rozdziału - s. 239
   5. Inwestycje i ich finansowanie - s. 240
    1. Pojęcie inwestycji - s. 240
    2. Źródła finansowania inwestycji - s. 241
    3. Ocena opłacalności inwestycji - s. 242
    4. Podsumowanie rozdziału - s. 245
  2. Ubezpieczenia w transporcie drogowym - s. 246
   1. Ubezpieczenia społeczne - s. 247
    1. Ubezpieczenia pracownicze - s. 247
     1. Ubezpieczenia emerytalne - s. 247
     2. Ubezpieczenia rentowe - s. 249
     3. Ubezpieczenia chorobowe - s. 250
     4. Ubezpieczenia wypadkowe - s. 251
    2. Ubezpieczenia zdrowotne - s. 252
   2. Ubezpieczenia działalności gospodarczej - s. 253
    1. Ubezpieczenia osobowe - s. 253
    2. Ubezpieczenia majątkowe - s. 254
     1. Ubezpieczenie mienia - s. 254
     2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC - s. 255
   3. Ubezpieczenia komunikacyjne - s. 257
    1. Ubezpieczenie OC - s. 257
    2. Ubezpieczenie „Zielona karta” - s. 258
    3. Ubezpieczenie AC - s. 259
    4. Ubezpieczenie NNW - s. 260
    5. Ubezpieczenie Car Assistance - s. 261
   4. Podsumowanie rozdziału - s. 261

WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO - s. 264

 1. Warunki wspólne wykonywania krajowego transportu drogowego osób i rzeczy - s. 264
  1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika - s. 264
   1. Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - s. 264
    1. Dobra reputacja - s. 265
    2. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika - s. 271
    3. Zabezpieczenie finansowe - s. 271
    4. Kierowcy o wymaganych kwalifikacjach - s. 272
    5. Pojazdy - s. 272
    6. Osoba zarządzająca transportem - s. 273
    7. Siedziba - s. 274
    8. Baza eksploatacyjna - s. 274
   2. Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? - s. 274
   3. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia - s. 275
  2. Licencja wspólnotowa - s. 276
 2. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego osób - s. 277
  1. Rodzaje przewozów osób - s. 277
  2. Warunki wykonywania publicznego transportu zbiorowego - s. 278
   1. Warunki wykonywania transportu zbiorowego mającego charakter
    użyteczności publicznej - s. 278
   2. Warunki wykonywania transportu zbiorowego niemającego
    charakteru użyteczności publicznej - s. 283
    1. Krajowe przewozy regularne niemające statusu użyteczności publicznej - s. 284
    2. Międzynarodowe przewozy regularne osób niemające statusu użyteczności publicznej - s. 285
   3. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego - s. 286
  3. Warunki wykonywania niepublicznego transportu zbiorowego - s. 287
   1. Warunki wykonywania przewozów regularnych specjalnych - s. 287
   2. Warunki wykonywania wahadłowych i okazjonalnych przewozów osób - s. 289
  4. Licencje na wykonywanie przewozów osób małymi pojazdami - s. 290
  5. Pośrednictwo przy przewozie osób - s. 291
  6. Przewozy osób na potrzeby własne - s. 293
  7. Przewozy kabotażowe osób - s. 294
  8. Wykonywanie przewozów osób wg prawa przewozowego - s. 294
   1. Umowa przewozu osób - s. 295
   2. Umowa przewozu bagażu - s. 297
   3. Prawa pasażerów - s. 298
   4. Honorowanie ulg obywateli - s. 300
   5. Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej - s. 300
 3. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego rzeczy - s. 302
  1. Licencje w transporcie rzeczy małymi pojazdami - s. 302
  2. Dodatkowe zezwolenia w transporcie rzeczy - s. 302
   1. Zezwolenia w krajowych specjalizowanych przewozach rzeczy - s. 302
   2. Zezwolenia zagraniczne w międzynarodowych przewozach - s. 303
  3. Wykonywanie przewozów rzeczy wg Konwencji CMR - s. 305
   1. Umowa przewozu rzeczy - s. 306
   2. Reklamacje, roszczenia i ich przedawnienie - s. 311
  4. Pośrednictwo w przewozie rzeczy - s. 313
  5. Przewozy rzeczy na potrzeby własne - s. 314
  6. Przewozy kabotażowe – warunki wykonywania - s. 315
   1. Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej - s. 315
   2. Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej - s. 323
 4. Delegowanie kierowców - s. 324
  1. Praktyka dotycząca delegowania kierowców - s. 324
  2. Zasady wyliczenia wynagrodzenia delegowanego kierowcy - s. 327
 5. Zasady korzystania z zezwoleń, licencji i zaświadczeń - s. 329
  1. Nowe wypisy z zezwoleń, licencji i zaświadczeń - s. 331
  2. Zawieszanie zezwoleń i licencji - s. 332
  3. Przenoszenie uprawnień do zezwoleń i licencji - s. 332
  4. Cofanie zezwoleń i licencji - s. 332
  5. Wygasanie zezwoleń i licencji - s. 333
 6. Opłaty administracyjne w transporcie drogowym - s. 334
 7. Fakturowanie usług przewozowych - s. 338
 8. Spedycja - s. 340
 9. Logistyka - s. 340
 10. Podsumowanie rozdziału - s. 341
 11. Umowy międzynarodowe w transporcie - s. 347
  1. Prawo Unii Europejskiej - s. 347
  2. Umowy bilateralne - s. 348
  3. Konwencje międzynarodowe - s. 348
   1. Konwencje międzynarodowe dla przewozów osób i rzeczy - s. 349
    1. Porozumienie EKMT - s. 349
    2. Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego - s. 349
    3. Konwencje socjalne w transporcie - s. 350
   2. Konwencje międzynarodowe w przewozach osób - s. 350
   3. Konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy - s. 351
    1. Konwencja CMR - s. 351
    2. Reguły INCOTERMS - s. 353
    3. Konwencja ATP - s. 356
    4. Umowa Europejska ADR - s. 356
    5. Konwencja Bazylejska. 357
    6. Konwencja o bezpiecznych kontenerach - s. 358
    7. Konwencje celne - s. 358
     1. Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT) - s. 358
     2. Konwencja TIR - s. 359
     3. Konwencja ATA - s. 360
     4. Konwencja CPD - s. 361
   4. Podsumowanie rozdziału - s. 361
  4. Kontrole w transporcie - s. 365
   1. Kontrole administracyjne - s. 366
   2. Inspekcja Transportu Drogowego - s. 366
   3. System KREPTD - s. 372
   4. Policja drogowa - s. 374
   5. Państwowa Inspekcja Pracy - s. 375
   6. Inne kontrole - s. 376
    1. Urzędy Celno-Skarbowe - s. 376
    2. Straż Graniczna - s. 376
    3. Straż Gminna (Miejska) - s. 377
    4. Zarządcy Dróg Publicznych - s. 377
    5. Straż Leśna - s. 378
    6. Straż Pożarna - s. 378
    7. Państwowa Inspekcja Sanitarna - s. 378
    8. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna - s. 379
   7. Podsumowanie rozdziału - s. 379

NORMY TECHNICZNE  I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI - s. 383

 1. Utrzymanie stanu technicznego pojazdów - s. 383
  1. Certyfikacja i homologacja - s. 383
  2. Badania techniczne pojazdów - s. 383
  3. Rejestracja pojazdów - s. 384
  4. Obsługa pojazdów - s. 385
  5. Naprawy pojazdów - s. 387
  6. Zużycie pojazdów - s. 389
 2. Wyposażenie wspólne dla wszystkich pojazdów - s. 390
 3. Wymagania ekologiczne wobec pojazdów - s. 391
 4. Informacje dodatkowe w zakresie przewozów osób - s. 393
  1. Parametry techniczne i wyposażenie autobusów - s. 393
  2. Specjalizacja w zakresie przewozów osób - s. 394
 5. Informacje dodatkowe w zakresie przewozów rzeczy - s. 396
 6. Parametry techniczne i wyposażenie samochodów ciężarowych - s. 396
 7. Urządzenia ładunkowe - s. 397
 8. Opakowania towarów - s. 397
 9. Jednostki ładunkowe - s. 398
  1. Paletyzowanie - s. 398
  2. Pakietowanie - s. 399
  3. Konteneryzacja - s. 400
 10. Specjalizacja w zakresie przewozów rzeczy - s. 401
  1. Przewozy ADR - s. 401
  2. Przewozy odpadów - s. 406
  3. Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych - s. 408
  4. Przewozy żywych zwierząt - s. 410
  5. Przewozy nienormatywne - s. 413
  6. Przewozy kombinowane - s. 416
  7. Przewozy towarów wrażliwych - s. 418
  8. Podsumowanie rozdziału - s. 419

BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE - s. 428

 1. Bezpieczeństwo drogowe w przewozach osób i rzeczy - s. 428
  1. Wymagania wobec kierowców - s. 428
   1. Posiadanie wymaganego prawa jazdy - s. 428
   2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych - s. 428
  2. Sieci drogowe w kraju i w Europie - s. 432
   1. Sieć dróg krajowych - s. 432
   2. Sieć dróg w Europie - s. 434
  3. Zachowanie się w wypadkach drogowych - s. 435
   1. Rodzaje wypadków drogowych - s. 435
   2. Przyczyny wypadków drogowych - s. 435
    1. Prędkość a wypadki drogowe - s. 437
    2. Alkohol a wypadki drogowe - s. 439
    3. Pogoda a wypadki drogowe - s. 440
   3. Zasady postępowania w wypadkach drogowych - s. 440
  4. Bezpieczeństwo drogowe w przewozach rzeczy - s. 443
   1. Dodatkowe uprawnienia kierowców - s. 443
   2. Ograniczenia w ruchu drogowym - s. 443
   3. Załadunek pojazdów i techniki mocowania ładunków - s. 444
    1. Bezpieczeństwo przewozu - s. 444
    2. Obowiązki uczestników przewozu - s. 445
    3. Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu - s. 447
     1. Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów - s. 447
     2. Ograniczenia ładowania pojazdów - s. 448
     3. Stabilność ładunku - s. 449
     4. Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe - s. 451
    4. Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane - s. 453
    5. Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków - s. 457
  5. Podsumowanie rozdziału - s. 461

TESTY EGZAMINACYJNE - s . 468

 1. Test - przykład dla przewozu osób - s. 468
 2. Test – przykład dla przewozu rzeczy - s. 478

ZADANIA EGZAMINACYJNE - s. 488

 1. Przykładowe zadania w zakresie przewozu osób - s. 489
  1. Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu - s. 489
  2. Zadanie 2 – Harmonogram czasu pracy - s. 490
  3. Zadanie 3 – Budowanie rozkładu jazdy - s. 491
  4. Zadanie 4 – Potoki pasażerów - s. 492
  5. Zadanie 5 – Harmonogram planowania czasu i kosztu wycieczki - s. 493
 2. Przykładowe zadania w zakresie przewozu rzeczy - s. 495
  1. Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu - s. 495
  2. Zadanie 2 – Harmonogram zadania przewozowego - s. 496
 3. Przykładowe zadania wspólne dla przewozu osób i rzeczy - s. 497
  1. Zadanie 1 – Rozliczanie wynagrodzeń i ZUS - s. 497

POZOSTAŁE INFORMACJE - s. 500

 1. Zasady egzaminowania - s. 500
 2. Odpowiedzi do pytań testowych - s. 502
 3. Bibliografia - s. 505

Dane techniczne

Wydanie 10
ISBN 978-83-966798-7-1
Rok wydania 2024
Autorzy Bogusław Madej, Robert Madej
Liczba stron 513
Format B5

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl