Wysyłka tego samego dnia

Zamówienia z wpłatą zaksięgowaną do godziny 15:00 (pn.-pt) zostaną wysłane tego samego dnia.

Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

Książka Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego 2021 wydanie 5

Książka certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika 2021.jpg
 • nowość
Dostępność: brak towaru
Cena: 125,00 zł 125.00
ilość szt.

towar niedostępny

Opis

Książka Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego 2021 została przygotowana z myślą o osobach przystępujących do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego.

Stan prawny na dzień 01.06.2021.

Zawiera informacje na temat pakietu mobilności.

Autorzy z wieloletnim doświadczeniem zarówno w branży transportowej jak i szkoleniowej przedstawili materiał w prostej i przystępnej formie, dzięki czemu podręcznik z powodzeniem polecany jest osobom nie posiadającym specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, finansów, czasu pracy czy prawa transportowego.

W celu utrwalenia zdobytej wiedzy każdy rozdział zakończony jest krótkim podsumowaniem zawierającym najważniejsze informacje oraz kilka przykładowych pytań testowych.

Dodatkowo opracowano 2 rozdziały pozwalające sprawdzić poziom przygotowania przed przystąpieniem do egzaminu:

 • Rozdział Testy egzaminacyjne - zawiera 2 przykładowe testy złożone z 64 pytań wraz z prawidłowymi odpowiedziami (po 1 dla przewozu osób i rzeczy).

 • Rozdział Zadania egzaminacyjne - zawiera 5 zadań dotyczących przewozu osób, 2 z przewozu rzeczy i 1 wspólne dla obydwu rodzajów przewozu.

Oferowany przez nas podręcznik zyskał uznanie nie tylko wśród klientów indywidualnych, ale również wśród Ośrodków Szkolących Przewoźników w całej Polsce, które z powodzeniem wykorzystują go jako materiał szkoleniowy, uzupełniający wiedzę zdobytą na kursach.

Jeżeli:

 • planujesz prowadzenie działalności transportowej lub spedycyjnej,

 • prowadzisz działalność transportową korzystając z usług zarządzającego transportem,

 • jesteś osobą zarządzającą transportem,

 • chciałbyś uzyskać wiedzę na temat prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego,

ta książka jest właśnie dla Ciebie.

Spis treści

PRAWO CYWILNE - s. 13

 1. Definicja umowy - s. 13
 2. Sposoby zawierania umów - s. 14
 3. Formy zawierania umów - s. 16
 4. Prawny podział umów - s. 17
 5. Rzeczowy podział umów - s. 19
  1. Umowy o przeniesienie praw - s. 19
  2. Umowy o korzystanie z cudzych praw - s. 23
  3. Umowy o usługi ogólne - s. 26
  4. Umowy transportowe - s. 28
  5. Inne umowy - s. 29
 6. Przedawnienia - s. 31
 7. Pełnomocnictwa do zarządzenia firmą - s. 33
 8. Podsumowanie rozdziału - s. 34

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI I PRAWO HANDLOWE - s. 37

 1. Działalność gospodarcza - s. 37
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej - s. 40
 3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej - s. 41
  1. Firmy prawa cywilnego - s. 42
   1. Jednoosobowa działalność gospodarcza - s. 42
   2. Spółka cywilna - s. 44
  2. Spółki prawa handlowego - s. 44
   1. Osobowe spółki prawa handlowego - s. 45
    1. Spółka jawna - s. 45
    2. Spółka partnerska - s. 46
    3. Spółka komandytowa - s. 46
    4. Spółka komandytowo-akcyjna - s. 47
   2. Kapitałowe spółki prawa handlowego - s. 47
    1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - s. 50
    2. Spółka akcyjna - s. 50
    3. Prosta spółka akcyjna - s. 51
   3. Przekształcenie, łączenie i podział spółek - s. 54
    1. Przekształcenie spółek - s. 54
    2. Łączenie spółek - s. 54
    3. Podział spółek - s. 55
  3. Spółdzielnie - s. 56
  4. Firmy i osoby zagraniczne - s. 57
  5. Struktura firm w Polsce    58
  6. Poziomy zarządzania przedsiębiorstwami - s. 59
 4. Upadłość przedsiębiorstwa - s. 61
 5. Podsumowanie rozdziału - s. 62

PRAWO SOCJALNE - s. 67

 1. Wybrane zagadnienie z prawa pracy - s. 67
  1. Cel przepisów i definicje - s. 67
  2. Podstawowe zasady prawa pracy - s. 68
  3. Stosunek pracy i umowa o pracę - s. 68
   1. Zawarcie umowy o pracę - s. 69
   2. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę - s. 69
  4. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona - s. 72
  5. Inne świadczenia i odprawy związane z pracą - s. 72
  6. Układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania - s. 73
  7. Obowiązki pracodawcy - s. 73
  8. Obowiązki pracownika - s. 74
  9. Prawa pracownika - s. 75
  10. Regulamin pracy - s. 75
  11. Odpowiedzialność porządkowa pracowników - s. 76
  12. Odpowiedzialność materialna pracowników - s. 76
   1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy - s. 76
   2. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi - s. 77
  13. Czas pracy pracowników - s. 77
   1. Nominalny czas pracy - s. 78
   2. Praca pracowników w godzinach nadliczbowych - s. 79
   3. Praca pracowników w porze nocnej - s. 83
   4. Praca pracowników w niedziele i święta - s. 83
   5. Podróże służbowe - s. 84
  14. Urlopy pracownicze - s. 84
   1. Urlopy wypoczynkowe - s. 84
   2. Urlopy bezpłatne - s. 85
  15. Ochrona pracy kobiet - s. 86
  16. Zatrudnienie młodocianych - s. 86
  17. Rozpatrywanie sporów pracowniczych i przedawnienie roszczeń - s. 88
  18. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika - s. 89
  19. Podsumowanie rozdziału - s. 89
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy - s. 92
  1. Podstawowe obowiązki pracodawcy - s. 92
  2. Prawa i obowiązki pracownika - s. 93
  3. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia - s. 94
  4. Profilaktyczna ochrona zdrowia - s. 95
  5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - s. 95
  6. Szkolenia - s. 96
  7. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - s. 96
  8. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy - s. 97
  9. Nadzór nad warunkami pracy - s. 97
  10. Podsumowanie rozdziału - s. 98
 3. Czas pracy kierowców - s. 100
  1. Definicja czasu pracy - s. 100
  2. Systemy czasu pracy - s. 103
  3. Unijne normy czasu pracy kierowców - s. 104
   1. Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu - s. 104
    1. Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu - s. 105
    2. Normy dziennego czasu prowadzenia pojazdu - s. 015
    3. Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu - s. 105
    4. Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu - s. 106
   2. Normy czasu odpoczynku kierowcy - s. 106
    1. Normy dziennego odpoczynku kierowcy - s. 106
    2. Norma dziennego odpoczynku załogi dwuosobowej - s. 107
    3. Norma dziennego odpoczynku na promie lub platformie pociągu - s. 108
   3. Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy - s. 109
   4. Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób - s. 109
   5. Odstępstwa od przestrzegania przepisów rozporządzenie (WE)  nr 561/2006 - s. 110
  4. Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowców wykonujących regularne przewozy osób na trasach do 50 km - s. 110
  5. Przerwy socjalne w pracy kierowców - s. 110
  6. Nocna praca kierowców - s. 111
  7. Praca kierowców w godzinach nadliczbowych - s. 113
  8. Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy - s. 115
  9. Podsumowanie rozdziału - s. 117
 4. Pakiet Mobilności - s. 120
  1. Zasady odbierania odpoczynków tygodniowych - s. 121
  2. Powrót kierowcy w określonym czasie do bazy - s. 123
  3. Możliwość wydłużania czasu jazdy przy powrocie do bazy - s. 123
  4. Zasady wykorzystywania przerw w załodze kilkuosobowej - s. 124
 5. Tachografy - s. 125
  1. Tachografy analogowe - s. 125
  2. Tachografy cyfrowe - s. 129
  3. Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy - s. 136
  4. Eksploatacja tachografów – obowiązki pracodawcy - s. 138
  5. Eksploatacja tachografów – obowiązki kierowcy - s. 139
  6. Podsumowanie rozdziału - s. 140
 6. Organizacje społeczne i zawodowe - s. 142
  1. Związki zawodowe - s. 142
  2. Krajowe organizacje zawodowe - s. 143
   1. Krajowe organizacje zawodowe przewozu osób - s. 143
   2. Krajowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy - s. 143
  3. Międzynarodowe organizacje zawodowe - s. 145

PODATKI I OPŁATY - s. 147

 1. Pojęcie podatku - s. 147
 2. Podatki związane z majątkiem trwałym - s. 148
 3. Podatki związane z eksploatacją pojazdów - s. 149
 4. Podatki związane z działalnością gospodarczą - s. 151
 5. Podsumowanie rozdziału - s. 155

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA - s. 158

 1. Organizacja i zarządzanie  - s. 158
  1. Pojęcie i cel organizacji - s. 158
  2. Otoczenie organizacji - s. 162
  3. Struktura organizacyjna - s. 163
  4. Zarządzanie firmą - s. 167
   1. Rola zarządzania - s. 167
   2. Rodzaje zarządzania - s. 169
   3. Rola menedżera w zarządzaniu - s. 169
   4. Rola zasobów w zarządzaniu - s. 171
   5. Współczesne metody zarządzania - s. 172
  5. Planowanie w firmie - s. 175
   1. Pojęcia planowania i planu - s. 175
   2. Metody planowania - s. 176
   3. Budżet i budżetowanie - s. 179
  6. Marketing w firmie - s. 181
  7. Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu - s. 184
   1. Co to jest EDI? - s. 184
   2. Techniki elektroniczne - s. 185
    1. Systemy komputerowe - s. 186
    2. Sieci komputerowe - s. 187
    3. Usługi telekomunikacyjne - s. 189
  8. Podsumowanie rozdziału - s. 190
 2. Prawo finansowe - s. 194
  1. System ewidencji gospodarczej - s. 194
   1. Ewidencja operatywna - s. 194
   2. Rachunkowość - s. 195
    1. Księgowość - s. 196
    2. Koszty w przedsiębiorstwie - s. 202
    3. Kalkulacja - s. 204
     1. Analizy ex post - s. 204
     2. Analizy ex ante - s. 205
    4. Sprawozdawczość finansowa - s. 207
     1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa - s. 211
     2. Amortyzacja - s. 212
     3. Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości - s. 215
    5. Statystyka - s. 215
    6. Podsumowanie rozdziału - s. 216
   3. Bieżące finansowanie przedsiębiorstw - s. 218
    1. Banki i rozliczenia bankowe - s. 218
     1. Banki i ich rodzaje - s. 218
     2. Kryteria wyboru banku - s. 219
    2. Finansowe rozliczenia bankowe - s. 219
     1. Rozliczenia gotówkowe - s. 220
     2. Rozliczenia bezgotówkowe - s. 220
     3. Usługi depozytowe - s. 224
     4. Poręczenia - s. 224
    3. Podsumowanie rozdziału - s. 224
   4. Kredyty bankowe i ich zabezpieczanie - s. 226
    1. Pojęcie kredytu i ich rodzaje - s. 226
    2. Zabezpieczenie kredytów - s. 227
    3. Podsumowanie rozdziału - s. 229
   5. Inwestycje i ich finansowanie - s. 230
    1. Pojęcie inwestycji - s. 230
    2. Źródła finansowania inwestycji - s. 231
    3. Ocena opłacalności inwestycji - s. 233
    4. Podsumowanie rozdziału - s. 235
  2. Ubezpieczenia w transporcie drogowym - s. 237
   1. Ubezpieczenia społeczne - s. 237
    1. Ubezpieczenia pracownicze - s. 237
     1. Ubezpieczenia emerytalne - s. 238
     2. Ubezpieczenia rentowe - s. 240
     3. Ubezpieczenia chorobowe - s. 241
     4. Ubezpieczenia wypadkowe - s. 242
    2. Ubezpieczenia zdrowotne - s. 244
   2. Ubezpieczenia działalności gospodarczej - s. 244
    1. Ubezpieczenia osobowe - s. 245
    2. Ubezpieczenia majątkowe - s. 245
     1. Ubezpieczenie mienia - s. 245
     2. Ubezpieczenia OC - s. 246
   3. Ubezpieczenia komunikacyjne - s. 247
    1. Ubezpieczenie OC - s. 248
    2. Ubezpieczenie „Zielona karta” - s. 249
    3. Ubezpieczenie AC - s. 249
    4. Ubezpieczenie NNW - s. 250
    5. Ubezpieczenie Car Assistance - s. 251
   4. Podsumowanie rozdziału - s. 252

WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO - s. 254

 1. Warunki wspólne wykonywania krajowego transportu drogowego osób i rzeczy - s. 254
  1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika - s. 254
   1. Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - s. 255
    1. Dobra reputacja - s. 255
    2. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika - s. 261
    3. Zabezpieczenie finansowe - s. 262
    4. Kierowcy o wymaganych kwalifikacjach - s. 262
    5. Pojazdy - s. 262
    6. Osoba zarządzająca transportem - s. 263
    7. Siedziba - s. 264
    8. Baza eksploatacyjna - s. 264
   2. Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? - s. 264
   3. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia - s. 265
  2. Licencja wspólnotowa - s. 265
 2. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego osób - s. 267
  1. Licencje na wykonywanie przewozów osób małymi pojazdami - s. 267
  2. Zezwolenia w przewozach osób - s. 268
   1. Rodzaje przewozów osób - s. 268
   2. Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne osób wydawane wg przepisów ustawy o transporcie drogowym- s. 265
   3. Zezwolenia w międzynarodowych przewozach osób - s. 269
  3. Organizacja przewozów osób wg ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - s. 273
   1. Organizacja przewozów osób w krajowym transporcie publicznym według nowych przepisów - s. 274
    1. Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - s. 275
    2. Potwierdzenia zgłoszenia przewozu - s. 276
   2. Organizacja przewozów osób w międzynarodowym transporcie publicznym wg nowych przepisów - s. 277
  4. Pośrednictwo przy przewozie osób - s. 277
  5. Przewozy osób na potrzeby własne - s. 278
  6. Przewozy kabotażowe osób - s. 279
  7. Wykonywanie przewozów osób wg prawa przewozowego - s. 280
   1. Umowa przewozu osób - s. 281
   2. Umowa przewozu bagażu - s. 282
   3. Prawa pasażerów - s. 283
   4. Honorowanie ulg obywateli - s. 285
   5. Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej - s. 286
 3. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego rzeczy - s. 287
  1. Licencje w transporcie rzeczy małymi pojazdami - s. 287
  2. Dodatkowe zezwolenia w transporcie rzeczy - s. 288
   1. Zezwolenia w krajowych specjalizowanych przewozach rzeczy - s. 288
   2. Zezwolenia zagraniczne w międzynarodowych przewozach - s. 289
  3. Wykonywanie przewozów rzeczy wg Konwencji CMR - s. 291
   1. Umowa przewozu rzeczy - s. 292
   2. Reklamacje, roszczenia i ich przedawnienie - s. 297
  4. Pośrednictwo w przewozie rzeczy - s. 299
  5. Przewozy rzeczy na potrzeby własne - s. 300
  6. Przewozy kabotażowe – warunki wykonywania - s. 302
   1. Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej - s. 302
   2. Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej - s. 310
 4. Zasady korzystania z zezwoleń, licencji i zaświadczeń - s. 310
  1. Nowe wypisy z zezwoleń, licencji i zaświadczeń - s. 312
  2. Zawieszanie zezwoleń i licencji - s. 312
  3. Przenoszenie uprawnień do zezwoleń i licencji - s. 313
  4. Cofanie zezwoleń i licencji - s. 313
  5. Wygasanie zezwoleń i licencji - s. 314
 5. Opłaty administracyjne w transporcie drogowym - s. 315
 6. Fakturowanie usług przewozowych - s. 319
 7. Spedycja - s. 320
 8. Logistyka - s. 321
 9. Podsumowanie rozdziału - s. 322
 10. Umowy międzynarodowe w transporcie - s. 327
  1. Prawo Unii Europejskiej - s. 327
  2. Umowy bilateralne - s. 327
  3. Konwencje międzynarodowe - s. 328
   1. Konwencje międzynarodowe dla przewozów osób i rzeczy - s. 329
    1. Porozumienie EKMT - s. 329
    2. Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego - s. 329
    3. Konwencje socjalne w transporcie - s. 330
    4. Konwencja celna CPD - s. 330
   2. Konwencje międzynarodowe w przewozach osób - s. 330
   3. Konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy - s. 331
    1. Konwencja CMR - s. 331
    2. Reguły INCOTERMS - s. 333
    3. Konwencja ATP - s. 336
    4. Umowa Europejska ADR - s. 336
    5. Konwencja Bazylejska. 337
    6. Konwencja o bezpiecznych kontenerach - s. 338
    7. Konwencje celne - s. 338
     1. Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT) - s. 338
     2. Konwencja TIR - s. 339
     3. Konwencja ATA - s. 340
   4. Podsumowanie rozdziału - s. 341
  4. Kontrole w transporcie - s. 345
   1. Kontrole administracyjne - s. 345
   2. Inspekcja Transportu Drogowego - s. 346
   3. System KREPTD - s. 352
   4. Policja drogowa - s. 354
   5. Państwowa Inspekcja Pracy - s. 355
   6. Inne kontrole - s. 356
    1. Urzędy Celno-Skarbowe - s. 356
    2. Straż Graniczna - s. 357
    3. Straż Gminna (Miejska) - s. 357
    4. Zarządcy Dróg Publicznych - s. 358
    5. Straż Leśna - s. 358
    6. Straż Pożarna - s. 358
    7. Państwowa Inspekcja Sanitarna - s. 359
    8. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna - s. 359
   7. Podsumowanie rozdziału - s. 360
  5. Struktura i organizacja transportu drogowego - s. 363
   1. Struktura i organizacja transportu osób - s. 364
   2. Struktura i organizacja transportu rzeczy - s. 366

NORMY TECHNICZNE  I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI - s. 368

 1. Utrzymanie stanu technicznego pojazdów - s. 368
  1. Certyfikacja i homologacja - s. 368
  2. Badania techniczne pojazdów - s. 369
  3. Rejestracja pojazdów - s. 369
  4. Obsługa pojazdów - s. 371
  5. Naprawy pojazdów - s. 372
  6. Zużycie pojazdów - s. 374
 2. Wyposażenie wspólne dla wszystkich pojazdów - s. 375
 3. Wymagania ekologiczne wobec pojazdów - s. 376
 4. Informacje dodatkowe w zakresie przewozów osób - s. 379
  1. Parametry techniczne i wyposażenie autobusów - s. 379
  2. Specjalizacja w zakresie przewozów osób - s. 380
 5. Informacje dodatkowe w zakresie przewozów rzeczy - s. 382
 6. Parametry techniczne i wyposażenie samochodów ciężarowych - s. 382
 7. Urządzenia ładunkowe - s. 382
 8. Opakowania towarów - s. 383
 9. Jednostki ładunkowe - s. 384
  1. Paletyzowanie - s. 384
  2. Pakietowanie - s. 385
  3. Konteneryzacja - s. 385
 10. Specjalizacja w zakresie przewozów rzeczy - s. 386
  1. Przewozy ADR - s. 387
  2. Przewozy odpadów - s. 391
  3. Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych - s. 394
  4. Przewozy żywych zwierząt - s. 395
  5. Przewozy nienormatywne - s. 398
  6. Przewozy kombinowane - s. 401
  7. Przewozy towarów wrażliwych - s. 402
  8. Podsumowanie rozdziału - s. 404

BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE - s. 413

 1. Bezpieczeństwo drogowe w przewozach osób i rzeczy - s. 413
  1. Wymagania wobec kierowców - s. 413
   1. Posiadanie wymaganego prawa jazdy - s. 413
   2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych - s. 414
  2. Sieci drogowe w kraju i w Europie - s. 416
   1. Sieć dróg krajowych - s. 416
   2. Sieć dróg w Europie - s. 418
  3. Zachowanie się w wypadkach drogowych - s. 419
   1. Rodzaje wypadków drogowych - s. 419
   2. Przyczyny wypadków drogowych - s. 420
    1. Prędkość a wypadki drogowe - s. 421
    2. Alkohol a wypadki drogowe - s. 424
    3. Pogoda a wypadki drogowe - s. 424
   3. Zasady postępowania w wypadkach drogowych - s. 424
  4. Bezpieczeństwo drogowe w przewozach rzeczy - s. 427
   1. Dodatkowe uprawnienia kierowców - s. 427
   2. Ograniczenia w ruchu drogowym - s. 428
   3. Załadunek pojazdów i techniki mocowania ładunków - s. 428
    1. Bezpieczeństwo przewozu - s. 429
    2. Obowiązki uczestników przewozu - s. 429
    3. Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu - s. 431
     1. Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów - s. 431
     2. Ograniczenia ładowania pojazdów - s. 433
     3. Stabilność ładunku - s. 434
     4. Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe - s. 435
    4. Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane - s. 438
    5. Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków - s. 443
  5. Podsumowanie rozdziału - s. 447

TESTY EGZAMINACYJNE - s . 454

 1. Test - przykład dla przewozu osób - s. 454
 2. Test – przykład dla przewozu rzeczy - s. 464

ZADANIA EGZAMINACYJNE - s. 474

 1. Przykładowe zadania w zakresie przewozu osób - s. 475
  1. Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu - s. 475
  2. Zadanie 2 – Harmonogram czasu pracy - s. 476
  3. Zadanie 3 – Budowanie rozkładu jazdy - s. 477
  4. Zadanie 4 – Potoki pasażerów - s. 478
  5. Zadanie 5 – Harmonogram planowania czasu i kosztu wycieczki - s. 480
 2. Przykładowe zadania w zakresie przewozu rzeczy - s. 481
  1. Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu - s. 481
  2. Zadanie 2 – Harmonogram zadania przewozowego - s. 482
 3. Przykładowe zadania wspólne dla przewozu osób i rzeczy - s. 484
  1. Zadanie 1 – Rozliczanie wynagrodzeń i ZUS - s. 484

POZOSTAŁE INFORMACJE - s. 486

 1. Zasady egzaminowania - s. 486
 2. Odpowiedzi do pytań testowych - s. 488
 3. Bibliografia - s. 491

Dane techniczne

Wydanie 5
ISBN 978-83-961911-0-6
Rok wydania 2021
Autorzy Bogusław Madej, Robert Madej, Anna Plaskacz
Liczba stron 500
Format B5

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl