Materiały z pewnego źródła



Wszystkie nasze produkty są materiałami autorskimi, przygotowanymi przez specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w omawianym temacie.

Książka Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem

Okładka książka Gospodarka magazaynowa i zarządzanie magazynem m.jpg
  • nowość
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: Tego samego dnia w przypadku wpłat zaksięgowanych do godz. 15:00 (pn.-pt.)
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 94,50 zł 94.50
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: ks-008

Opis

Niniejszy podręcznik zawiera wiedzę dotyczącą gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem, w tym również magazynem spedycyjnym.

PIS TREŚCI

WSTĘP - s. 9

MAGAZYNY I ICH CHARAKTERYSTYKA - s. 10

Funkcje i zadania magazynów - s. 10

Lokalizacja magazynu - s. 10

Przestrzeń magazynowa - s. 11

Rodzaje magazynów - s. 13

Infrastruktura magazynowa - s. 18

Urządzenia do składowania - s. 19

Regały magazynowe - s. 19

Regały stałe - s. 19

Regały przejezdne - s. 22

Regały specjalizowane - s. 23

Stojaki - s. 23

Wieszaki - s. 25

Podkłady magazynowe - s. 25

Zasieki - s. 25

Urządzenia do załadunku, przeładunku i wyładunku  - s. 25

Doki przeładunkowe bezrampowe - s. 25

Rampy i mosty przeładunkowe - s. 27

Front przeładunkowy z poziomu podłogi - s. 28

Pozostałe wyposażenie magazynu - s. 29

Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne - s  29

Urządzenia ochrony przeciwpożarowej - s. 30

Urządzenia zabezpieczenia magazynu - s. 31

Polityka zatrudnienia i kontroli pracowników - s. 31

Zabezpieczenia zewnętrzne magazynu - s. 32

Zabezpieczenia wewnętrzne magazynu - s. 32

ŚRODKI TRANSPORTU BLISKIEGO - s. 34

Tradycyjne środki transportu bliskiego - s. 34

Środki transportu bliskiego o mchu przerywanym - s. 35

Dźwignice - s. 35

Wózki - s. 37

Wózki jezdne napędzane - s. 38

Wózki jezdne o napędzie ręcznym - s. 43

Ładowarki - s. 44

Środki transportu bliskiego o mchu ciągłym - s. 44

Autonomiczne środki transportu bliskiego - s. 45

PERSONEL MAGAZYNOWY - s. 48

Obowiązki, uprawnienia I odpowiedzialność pracowników magazynu - s. 48

Obowiązki pracowników magazynu - s. 48

Uprawnienia pracowników magazynu - s. 50

Odpowiedzialność pracowników magazynowych - s. 50

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy - s. 51

Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie - s. 52

Odpowiedzialność porządkowa - s. 53

Obowiązki pracodawcy w zakresie zarządzania magazynem - s. 54

OPAKOWANIA - s. 55

Opakowania i ich charakterystyka - s. 55

Standaryzacja wymiarowa opakowań - s. 61

JEDNOSTKI ŁADUNKOWE - s. 63

Jednostka ładunkowa i jej rodzaje - s. 63

Cechy i właściwości ładunków - s. 66

Urządzenia do formowania jednostek transportowych - s. 68

Pojemniki magazynowe - s. 68

Palety i nadstawki paletowe - s. 69

Środki zabezpieczające paletowe jednostki ładunkowe - s. 71

Foliowanie paletowych jednostek transportowych - s. 71

Zabezpieczanie paletowych jednostek ładunkowych taśmą obciągającą - s. 72

Kontenery transportowe - s. 73

Podajniki palet - s. 75

Formowanie jednostek ładunkowych - s. 75

Oznakowanie opakowań i jednostek ładunkowych - s. 76

Urządzenia do znakowania opakowań i jednostek ładunkowych - s. 78

ZAPASY MAGAZYNOWE I ICH ANALIZA - s. 79

Definicja i cel zapasów magazynowych - s. 79

Rodzaje zapasów magazynowych - s. 80

Lokalizacja zapasów w logistycznym łańcuchu dostaw - s. 82

Koszty zapasów magazynowych - s. 84

Struktura typowego zapasu - s. 84

Metody optymalizacji zapasów magazynowych - s. 86

Metoda ABC w analizie zapasów magazynowych - s. 86

Metoda XYZ w analizie zapasów magazynowych - s. 91

Metoda ABC-XYZ w analizie zapasów magazynowych - s. 93

Pozostałe metody optymalizacji zapasów magazynowych - s. 95

Metoda EOQ w analizie zapasów magazynowych - s. 96

Metoda JiT w analizie zapasów magazynowych - s. 97

Metoda MRP w analizie zapasów magazynowych - s. 99   

Metoda DRP w analizie zapasów magazynowych - s. 99

Popyt na zapasy magazynowe - s. 100

Popyt i jego zmiany w czasie - s. 100

Pojęcie prognozowania popytu - s. 105

Metody prognozowania popytu - s. 105

PROCESY MAGAZYNOWE - s. 108

Pojęcie procesu magazynowego     - s. 108

Strefy magazynowe - s. 108

Pojęcie i rodzaje podstawowych stref magazynowych - s. 108

Strefa ramp przeładunkowych - s. 109

Strefa przyjęcia towarów do magazynu - s. 110

Rozładunek towarów z pojazdów - s. 110

Kontrola przyjmowanego towaru - s. 110

Rejestracja przyjmowanych towarów - s. 112

Oznakowanie magazynowe identyfikujące ładunki - s. 112

Kody kreskowe - s. 113

Kody QR - s. 116

Technologia RFID - s. 116

Oznakowanie miejsc składowania - s. 119

Postępowania reklamacyjne przy przyjmowaniu towarów - s. 120

Strefa składowania - s. 121

Układanie i piętrzenie jednostek ładunkowych - s. 123

Sposoby składowania zapasów - s. 123

Statyczne składowania zapasów - s. 123

Statyczne składowanie bezregałowe - s. 124

Statyczne składowanie regałowe - s. 125

Dynamiczne składowanie zapasów - s. 128

Dynamiczne składowanie na środkach transportu - s. 130

Metody rozmieszczania zapasów w magazynie - s. 130

Plan zagospodarowania magazynu - s. 133

Warunki przechowywania zapasów w magazynie - s. 37

Strefa kompletowania - s. 142

Proces kompletacji - s. 142

Rodzaje kompletacji - s. 142

Kompletacja w strefie składowania - s. 143

Kompletacja w sferze kompletacji - s. 145

Strefa wydawania towarów - s. 146

Inne strefy magazynu - s. 149

Optymalizacja przepływu zapasów - s. 151

Optymalizacja przebiegu środków transportu - s. 152

Nowoczesne metody sterowania kompletacją - s. 154

Układy technologiczne magazynów - s. 157

PROCES MAGAZYNOWY W WYBRANYCH RODZAJACH MAGAZYNÓW - s. 159

Procesy magazynowe w magazynie o obrocie pełnymi jednostkami ładunkowymi - s.  159

Procesy magazynowe w magazynie kompletacyjnym - s. 161

Procesy transportowe w magazynie kontenerowym - s. 162

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM - s. 164

Dokumentacja magazynowa - s. 164

Ogólna dokumentacja magazynowa - s. 165

Dokumentacja przychodu materiałów - s. 166

Dokumentacja rozchodu materiałów - s. 170

Pozostałe dokumenty magazynowe - s. 173

Inwentaryzacja magazynu - s. 175

Wspomaganie informatyczne w zarządzaniu magazynem - s. 180

Systemy gospodarki magazynowej towarów - s. 181

Systemy automatycznej identyfikacji - s. 182

Elektroniczna wymiana danych - s. 186

Wymiana informacji i dokumentów przed epoką EDI - s. 186

Sieci komputerowe - s. 187

Co to jest EDI i jak automatyzowana jest wymiana dokumentów? - s. 189

EDI w zarządzaniu przepływem towarów w magazynie - s. 192

Systemy informacji biurowej - s. 192

Nowe rozwiązania w gospodarce magazynowej - s. 193

Insourcing i outsourcing w transporcie - s. 193

Strategia Just in Time - s. 194

Strategia ERC - s. 197

Strategia WMI - s. 198

SYSTEMY PRAC MAGAZYNOWYCH - s. 199

Ręczny system prac magazynowych - s. 99

Zmechanizowany system prac ładunkowych - s. 200

Zautomatyzowany system prac magazynowych - s. 201

OCENA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ - s. 204

Koszty magazynowania - s. 204

Metody oceny gospodarki magazynowej     - s. 206

Wskaźniki dotyczące sprzedaży - s. 206

Wskaźniki dotyczące zapasów - s. 207

PRZEPISY I NORMY W MAGAZYNOWANIU - s. 209   

Przepisy BHP przy pracy w magazynie - s. 209

Obowiązki pracodawcy - s. 209

Prawa i obowiązki pracownika - s. 211

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie i przeciwdziałanie - s. 213

Zagrożenia związane z budynkami magazynowymi - s. 213

Zagrożenia związane a magazynowanymi towarami - s. 217

Zagrożenia związane z urządzeniami magazynowymi - s. 217

Zagrożenia powodowane przez pracowników magazynowych - s. 219

Profilaktyczna ochrona pracy - s. 220

Szkolenie pracowników - s. 227

Zagrożenia spowodowane pracami ręcznymi - s. 229

Ręczne indywidualne prace ładunkowe - s. 229

Ręczne zespołowe prace ładunkowe - s. 231

Ręczne przemieszczanie ładunków za pomocą wózków - s. 232

Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic - s. 232

Urządzenia wspomagające ręczne prace ładunkowe - s. 233

Wypadki przy pracy w magazynie - s. 233

Przykładowa instrukcja BHP w magazynie - s. 235

Odpowiedzialność za naruszanie przepisów BHP - s. 237

Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami za naruszanie przepisów i zasad BHP - s. 237   

Odpowiedzialność pracowników za naruszenie przepisów BHP - s. 238

Przepisy przeciwpożarowe w magazynie - s. 238

Ochrona przeciwpożarowa magazynu - s. 238

Zagrożenia pożarowe w magazynie - s. 239

Środki zabezpieczenia przeciwpożarowego magazynów - s. 241

Przepisy ochrony środowiska w magazynie - s. 245

Normy magazynowe - s. 249

MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - s. 250

Chemia i towary niebezpieczne - s. 250

Właściwości substancji chemicznych - s. 254

System klasyfikacji i oznakowanie substancji chemicznych - s. 255

Instrukcja magazynowania substancji niebezpiecznych - s. 261

Zasady magazynowania substancji chemicznych i towarów niebezpiecznych - s. 261

Magazynowanie materiałów wybuchowych - s. 263

Magazynowanie gazów technicznych - s. 264

Magazynowanie materiałów ciekłych zapalnych - s. 265

Magazynowanie materiałów stałych zapalnych - s. 266   

Magazynowanie nadtlenków organicznych - s. 266

Magazynowanie materiałów trujących - s. 268

Magazynowanie materiałów żrących - s. 269       

Możliwości magazynowania substancji niebezpiecznych - s. 270

Zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych - s. 273

Procedury awaryjne w magazynie substancji niebezpiecznych - s. 275

ZAŁĄCZNIKI - s. 277

Zał. 1 Przykładowy wzór instrukcji magazynowej - s. 277

Zał. 2 Przykładowe normy magazynowe - s. 281

Zał. 3 Przykładowa Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - s. 893

Zał. 4 Wykaz zwrotów H substancji niebezpiecznych - s. 293

Zał. 5 Wykaz zwrotów EUH substancji niebezpiecznych - s. 295

Zał. 6 Wykaz zwrotów P substancji niebezpiecznych - s. 296

BIBLIOGRAFIA - s. 301

Dane techniczne

Wydanie 1
ISBN 978-83-966798-4-0
Rok wydania 2024
Autorzy Bogusław Madej, Robert Madej
Liczba stron 304
Format B5

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl