Materiały z pewnego źródłaWszystkie nasze produkty są materiałami autorskimi, przygotowanymi przez specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w omawianym temacie.

Egzamin Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika najczęstsze pytania

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.

 

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego?

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika można uzyskać na 2 sposoby.

Sposób 1 to zaliczenie pisemnego egzaminu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego.

 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego  stopnia,  jednolitych  studiów  magisterskich  lub  świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień egzaminacyjnych, zwolnione są z części testowej egzaminu w zakresie pokrywających się bloków programowych.

Sposób 2 to ubieganie się o zwolnienie z całego egzaminu przez osobę która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia,  jednolitych  studiów  magisterskich  lub  świadectwem  ukończenia  studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień wymaganych na egzaminie.

 

Jaki jest zakres tematyczny egzaminu?

Zakres tematyczny egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika niezależnie od rodzaju przewozu (osób lub rzeczy)  obejmuje 8 modułów tematycznych. Należą do nich:

 1. Prawo cywilne
 2. Prawo handlowe
 3. Prawo socjalne
 4. Prawo podatkowe
 5. Działalność gospodarcza  i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 6. Dostęp do rynku
 7. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 8. Bezpieczeństwo drogowe

Szczegółowy zakres egzaminu znajdziesz w Części I  załącznika  I  do rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1071/2009  z  dnia 21  października  2009  r.  ustanawiającego  wspólne  zasady  dotyczące  warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE dostępna dostępnej pod tym adresem: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0051:0071:PL:PDF

 

Kto decyduje o zwolnieniu z egzaminu?

Samo ukończenie uczelni o profilu transportowym nie jest jeszcze jednoznaczne z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika.

O zwolnieniu zarówno z całości jak i części egzaminu decyduje pracownik ITS na podstawie otrzymanych dokumentów.

 

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Zarówno w 1 jak i 2 przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek do ITS.

Dodatkowo w przypadku zwolnienia zarówno z całości jak i części egzaminu należy dołączyć:

 • dyplom  ukończenia  studiów  wyższych  wraz  z  suplementem  do  dyplomu  lub innym  dokumentem  potwierdzającym  program  tych  studiów,  wystawionym  zgodnie  z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub  kopie  tych  dokumentów  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem 
 • deklarację o  zakresie  zagadnień  objętych  programem  studiów

Deklaracja oraz wniosek dostępne są na stronie ITS.

Osoby podchodzące do egzaminu powinny dostarczyć zestaw dokumentów na 14 dni przed datą egzaminu.

 

 

 

Sposób 1 - podejście do egzaminu w części lub w pełnym wymiarze.

 

W tym punkcie szerzej zostaną opisane zagadnienia dotyczące egzaminu zarówno dla osób które będą starały się o zwolnienie z jego części jak i tych które przystąpią do niego w pełnym wymiarze.

 

Kto organizuje egzamin?

Jedynym podmiotem wyznaczonym do przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencjo zawodowych przewoźnika jest  Instytut Transportu Samochodowego (ITS) z siedzibą w Warszawie.

 

Jak wygląda egzamin??

Egzamin składa się z 2 części:

 • testu wielokrotnego wyboru zawierającego 64 pytania z 4 możliwymi odpowiedziami.
 • 2 zadań w których trzeba udzielić odpowiedzi na 2 pytania, przy czym 1 zadanie zawsze dotyczy czasu pracy kierowców.

 

Ile trwa egzamin?

Czas na rozwiązanie testu wynosi 120 minut

 • W przypadku zwolnienia z części testu czas na jego rozwiązanie jest pomniejszony o 15 min na każdy blok tematyczny z którego osoba egzaminowana została zwolniona.

Przykład.

Zostałeś zwolniony z testu w zakresie Prawa cywilnego i Bezpieczeństwa drogowego. Czas na rozwiązanie testu w twoim przypadku wyniesie 120 - 15 - 15  = 90 min.

Czas na rozwiązanie zadań wynosi 120 minut.

Pomiędzy 1 i 2 częścią osobom egzaminowanym przysługuje nie więcej niż 15 min przerwy.

 

Ile punktów należy uzyskać aby zaliczyć egzamin?

Aby zaliczyć część testową należy uzyskać 50% z 64 punktów (32 punkty).

Aby zaliczyć część zadaniową również należy uzyskać 50% z 64 punktów (32 punkty).

Uwaga: Samo zaliczenie 2 modułów na 50% nie gwarantuje zdania egzaminu, ponieważ aby uzyskać wynik pozytywny należy uzyskać łącznie z 2 części 60 % wszystkich punktów.

Przykład 1.

Osoba egzaminowana uzyskała:

 • z 1 części 31 pkt.(<50%)
 • z 2 części 65 pkt. (>50%)
 • Łącznie 75%.

Pomimo iż łącznie uzyskała 75% punktów to egzamin nie zostanie zaliczony ponieważ w 1 części zabrakło jej 1 pkt.

Przykład 2.

Osoba egzaminowana uzyskała:

z 1 części 32 pkt.(=50%)

z 2 części 45 pkt. (>50%)

Łącznie: > 60%

Egzamin zaliczony z wynikiem pozytywnym pomimo iż osoba egzaminowana uzyskała mniej punktów niż w 1 przykładzie.

 

Jak liczone są punkty?

W przypadku testu:

 • za udzielenie pełnej, prawidłowej odpowiedzi otrzymasz 1 punkt.

Co to znaczy odpowiedź pełna?

Pamiętaj że jest to test wielokrotnego wyboru i zdarza się że więcej niż 1 odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa.

 • za udzielenie niepełnej lub nieprawidłowej odpowiedzi otrzymasz 0 punktów.

W przypadku zadań:

Tu sprawa oceniania może wydać się trochę skomplikowana.

Pamiętaj że rozwiązujesz 2 zadania w których musisz udzielić po 2 odpowiedzi. W zależności od poprawności udzielonej odpowiedzi za każdą możesz dostać od 0 do 4 punktów. Tak więc:

 • odpowiedź bardzo dobra daje 4 punkty
 • odpowiedź dobra to 3 punkty,
 • odpowiedź dostateczna  daje 2 punkty,
 • odpowiedź niepełna  to 1 punkt
 • odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi oznacza 0 punktów,

2 zadania * 2 odpowiedzi * 4 pkt = 16.

Jak zatem uzyskać 64 punkty?

Każda udzielona przez Ciebie odpowiedź mnożona jest przez 4.

Tak więc udzielając odpowiedzi bardzo dobrej uzyskasz 16 punktów, natomiast w przypadku odpowiedzi niepełnej tylko 4 punkty.

 

Czy w części 2 wystarczy podać sam wynik?

Każda udzielona przez Ciebie odpowiedź musi być poparta odpowiednimi obliczeniami. Nie wystarczy zatem podanie jedynie wyniku końcowego. Należy przedstawić cały ciąg obliczeń do niego prowadzących.

Pamiętaj również że samo wykonanie obliczeń bez udzielenia odpowiedzi nie da Ci 16 punktów.

 

Jak długo czeka się na wynik egzaminu?

W ciągu 14 dni twój egzamin zostanie sprawdzony. Wkrótce po tym wynik powinien znaleźć się na stronie ITS.

 

Kiedy otrzymam certyfikat?

W ciągu 28 dni od daty egzaminu ITS wyśle certyfikat na wskazany we wniosku adres.

 

Ile kosztuje egzamin?

Koszt egzaminu wynosi 800 zł za każdy rodzaj przewozu (osób lub rzeczy) z czego 500 zł stanowi koszt egzaminu a 300 zł koszt wydania certyfikatu. Oznacza to że w przypadku uzyskania wyniku negatywnego możesz ubiegać się o zwrot kwoty za wydanie certyfikatu.

W przypadku zwolnienia z części egzaminu jego koszt pomniejszony jest o 50 zł za każdy moduł pokrywający się z programem studiów.

 

Czy na certyfikacie będzie podana liczba uzyskanych punktów?

Certyfikat nie zawiera informacji na temat uzyskanych przez Ciebie punktów.  

Jedynie osoby które uzyskały negatywny wynik dostają informację zwrotną z ilością otrzymanych punktów.

 

Czy od wyniku egzaminu można się odwołać?

Od wyniku negatywnego  możesz odwołać się składając w ciągu 90 dni wniosek do  Dyrektora  Instytutu Transportu Samochodowego.

Pamiętaj że jeżeli przystąpisz do egzaminu poprawkowego będzie to jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Ciebie uzyskanego wyniku.

 

W jakim terminie ITS rozpatrzy moje odwołanie?

Instytut rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Jaki jest koszt egzaminu poprawkowego?

Koszt egzaminu poprawkowego na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika wynosi 500 zł.

 

 

 

Sposób 2. Ubieganie się o wydanie certyfikatu na podstawie zwolnienia z całości egzaminu.

 

W tym punkcie znajdziesz  kilka najważniejszych informacji dotyczących zwolnienia z całości egzaminu. Nie jest ich może wiele ale pewnie i tak się nad nimi zastanawiałeś.

 

Jaki jest koszt uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika bez egzaminu?

W przypadku zwolnienia z całości egzaminu koszt uzyskania certyfikatu wynosi 300 zł.

 

Ile się czeka na wydanie certyfikatu?

W ciągu 28 dni Instytut prześle certyfikat na wskazany we wniosku adres.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl